Velkommen til Nord Vei og Asfalt AS

Be om tilbud

Nord Vei & Asfalt as er en anleggsentreprenør innenfor vei og anlegg Vi produserer og utlegger asfalt for private, entreprenører, kommuner & stat.

Hovedkontoret vårt er på Storsteinnes og  vi påtar oss oppdrag i Nordre del av Nordland, Troms og Finnmark. 

Våre produksjonsanlegg er på Stormoen i Balsfjord Kommune og Berg Industriområde Evenes Kommune, i tillegg  har vi også mobilt asfaltverk.

Gjennom lang erfaring fra bransjen kan vi sikre kunden et fint resultat og god kvalitet til riktig tid.

Vi utfører følgende oppgaver:

 • Produksjon og salg av asfalt
 • Utlegging av asfalt og forarbeider
 • Veibygging
 • Tomtegraving, vann og avløp

Vi asfalterer for fullt fra 1. mai - Bestill i dag!

Vi tar imot oppdrag for Statens Vegvesen, Kommuner, Private og Entreprenører i Nordland, Troms og Finnmark. Ønsker du et tilbud er det bare å trykke på knappen ‘Be om tilbud’ øverst på siden. 

NVA ønsker alle kunder hjertelig velkommen for en hyggelig asfaltprat. Erfaringsmessig pleier produksjon å være i gang i mai måned. Planlegger du asfaltering ta kontakt, ingen jobb er for liten og ingen er for stor.

På grunn av økende arbeidsoppdrag søker vi flere nye medarbeidere for inneværende sesong.

Nord Vei & Asfalt AS (NVA) er anleggsentreprenør innenfor vei og anlegg med hovedkontor på Storsteinnes i Balsfjord Kommune.

NVA har avdelingskontor på Stormoen i Balsfjord kommune og Berg Industriområde i Evenes Kommune.

 

Hovedaktiviteten i selskapet er produksjon og legging av asfalt. NVA as påtar seg også fresing, knusing av asfaltflak, gravearbeider, forarbeid og klargjøring for asfaltering.                    

Alle våre medarbeidere må regne med å delta i asfaltarbeid og transport av asfalt i sesongen.

Anleggsleder:

NVA as søker etter en initiativrik Anleggsleder til vårt anlegg på Evenes.

Våre kunder er privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor i sitt markedsområde som strekker seg fra Finnmark til Nordre del av Nordland.

Selskapet forventer vekst og trenger nå en initiativrik anleggsleder som skal ha fokus på daglig drift av anlegget.

 • Vi søker etter en person med faglig og teknisk utdannelse samt erfaring fra drift av anlegg.
 • Ansvar for oppfølging av HMS og KS på anlegget i samarbeid med Teknisk leder.
 • Vår nye anleggsleder må være en person som tar initiativ, har stå på evne og godt humør. Han må i samarbeide med Daglig leder  foreta planlegging av drift og oppfølging.
 • Ha god relasjon til kunder.
 • God økonomisk vurderingsevne er en selvfølge.

Arbeidet vil medføre en del reise i sesongen.

 • NVA tilbyr konkurransedyktige betingelser og en interessant og utfordrende jobb i et marked med store muligheter for vekst og videreutvikling for NVA.
 • Stillingen vil være fast ansettelse.
 • Kontoradresse: Evenes / hjemmekontor.

Frister dette deg, kontakt Kent Nordhaug 46636621 for nærmere opplysninger.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes Nord Vei & Asfalt AS,  Strandveien 1,

9050 Storsteinnes innen 01.03.2024 eller på mail til kent@nva.as

Operatør på asfaltverk.

På grunn av økende mengde med oppdrag i år søkes etter vante operatører på asfaltverk.

Arbeidsoppgaver:
Administrere og lede produksjon og vedlikehold på asfaltverk. Kontakt med leverandører og bestilling av råstoff til produksjon, koordinere transport til utleggelagene. 

Fokus på KS og HMS – arbeid og oppfølging.

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Fagbrev i asfalt og lang erfaring.
 • Sertifikat av B, C1E, CE og maskinførerbevis.
 • Ha erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Ha evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Erfaring som anleggsmaskinreparatør er en fordel.

Vi tilbyr:
Interessante og selvstendige arbeidsoppgaver
Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
Arbeidssted: Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Kent Nordhaug, mob. 46636621
Vi imøteser Deres søknad med vitnemål, attester og CV sendes til:
Nord Vei & Asfalt as, Strandveien 1, 9050 Storsteinnes
eller på mail til kent@nva.as innen 1. april

a

Arbeidsleder (Baser)

På grunn av økende mengde med oppdrag i år søkes etter vante Arbeidsledere (Baser).

Arbeidsoppgaver:
Administrere og lede sitt asfaltlag. Kundekontakt. Koordinere transport. Delta i utlegging av asfalt

Fokus på KS  og HMS – arbeid og oppfølging.

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Fagbrev i asfalt og lang erfaring.
 • Sertifikat av B, C1E, CE og maskinførerbevis.
 • Ha erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Ha evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Erfaring som anleggsmaskinreparatør er en fordel.

Vi tilbyr:
Interessante og selvstendige arbeidsoppgaver
Konkurransedyktige lønnsbetingelser
Arbeidssted: Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Kent Nordhaug, mob. 46636621
Vi imøteser Deres søknad med vitnemål, attester og CV sendes til:
Nord Vei & Asfalt as, Strandveien 1, 9050 Storsteinnes.
eller på mail til kent@nva.as innen 01. april.

Asfaltarbeidere

På grunn av økende mengde med oppdrag i år søkes etter vante asfaltarbeidere.

Arbeidsoppgaver:
Transport og utlegging av asfalt og vedlikehold av maskiner.
Fokus på KS og HMS – arbeid og oppfølging.

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Fagbrev i asfalt og lang erfaring.
 • Sertifikat av B, C1E, CE og maskinførerbevis.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Har evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Erfaring som anleggsmaskinreparatør er en fordel.

Vi tilbyr:
Interessante og selvstendige arbeidsoppgaver.
Konkurransedyktige lønnsbetingelser
Arbeidssted: Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark.
For nærmere informasjon om stillingen kontakt Kent Nordhaug, mob. 46636621
Vi imøteser Deres søknad med vitnemål, attester og CV som sendes til: 
Nord Vei & Asfalt as, Strandveien 1, 9050 Storsteinnes.
eller på mail til kent@nva.as innen 1. Mai

 

Be om tilbud

Ønsker du å asfaltere? Dersom vi har andre oppdrag i ditt nærområde vil du kunne få utført arbeidet raskere. Følg derfor med på annonser på facebook og her på vår nettside for å finne ut om vi er i ditt område og asfalterer.

Be om et uforpliktende tilbud. Du kan enkelt sende en forespørsel ved å fylle ut opplysninger i rubrikkene til venstre. Vi tar gjerne imot forespørsel om tilbud fra nordre Nordland, Troms og Finnmark. 

1. Klargjøring

Området som skal asfalteres må være ryddet, rengjort og klart før asfalteringen påbegynnes slik at fremdriften kan skje uhindret.

2. Forarbeid

Hvis oppretting ikke er medtatt i tilbudet må underlaget på forhånd være tilstrekkelig komprimert med tilstrekkelig jevnhet og fall, min 2%. Det henvises til og <Håndbok N200- vegbygging>. Merforbruk av masse som følge av mangelfull oppretting eller utilstrekkelig bæredyktighet i underlaget medfører krav om tillegg.

3. Ugressdrepende middel

Der det er nødvendig må ugressdrepende middel være påført av byggherren på forhånd.

4. Deling av oppdraget

Hvis ikke annet avtales forutsettes tilbudet at arbeidet kan utføres med en tiltransport av maskiner og utstyr. Uforutsette avbrudd og ekstra tilrigging medfører pristillegg.

5. Oppmåling/sluttoppgjør

De mengdene som legges til grunn for tilbud er opplyste mengder ved forespørsel. Ved vesentlige reduksjon i mengder kan enhetsprisen justeres eller det faktureres min. for oppgitte mengder.
Oppmåling/overtagelse foretas av partene i fellesskap etter arbeidet er avsluttet. Ved økte mengder er det er de oppmålte, faktiske mengder som gir grunnlag for sluttoppgjøret.

6. Ansvar Asfaltentreprenøren overtar intet ansvar for skader eller setninger i konstruksjonen som skyldes utilstrekkelig bæredyktighet i underliggende lag. Heller ikke for skader som skyldes uforsvarlig eller overbelastende bruk av dekket. NB!.I bratte bakker kan det bli sprekker i asfalten pga. glidning.

7. Arbeid utpå høsten under frost eller dårlig værforhold.

Ved arbeid utpå høsten under frost eller dårlig værforhold asfalteres det på oppdragsgivers ansvar.

8. Kjøp av asfalt

Ved kjøp av asfalt opphører Nord Vei & Asfalt as sitt ansvar for produktet ved avhenting fra silo på produksjonsstedet.

9. Fakturering

For arbeid av lengre varighet sendes ukentlige avdragsfakturaer med inntil 90 % av utført arbeid. Øvrig iht. tilbud. Ved fakturering kommer et tillegg på kr 80.- i ekspedisjonsgebyr. Prisene kan reguleres iht. tilbudsdato om ikke annet er avtalt. Innsigelser må fremmes ved signalur av jobbrapport.

10. Betalingsbetingelser

Ved overskridelse av kredittiden påløper morarente 12% pr. mnd.

11. Garanti

Før arbeidet igangsettes skal byggherren på forlangende stille bankgaranti eller annen tilsvarelde sikkerhet for oppfyllelse av kontraktforpliktelser.

12. Gyldighet

Hvis ikke annet er avtalt gjelder ovennevnte leveringsbetingelser foran NS 3420.

13. Naturkatastrofer

Dersom naturkatastrofer hindrer NVA as og utføre sine arbeider eller det fører til ekstra kostnader vedr. omkjøring, stopp i arbeidet eller andre kostnader som følge, vil disse komme i tillegg til tilbudet.

Kontakt oss!

Nord Vei & Asfalt AS
Strandveien 1, 9050 Storsteinnes
post@nva.as

Marius Dalhaug
Daglig leder
+47 99572566
E-post: marius@nva.as

Bjørn Arne Riise
Teknisk leder, HMS/KS koordinator og ansvar for laboratorie 
+47 48193612
E-post: bariise@nva.as

Michael B. Nilsen
Produksjonsleder/vedlikehold
+47 45150191

Leif Lien
Produksjon / Planlegger Evenes
+47 40048980

Anleggsleder Sør-Troms og Nordland Søker etter

Produksjon / Planlegger Finnmark

Kent Nordhaug
Styreleder
+47 46636621
E-post: kent@nva.as

Marius Dalhaug

Daglig leder

+47 99572566

E-post: marius@nva.as

Leif Lien

Produksjon / Planlegger Evenes

+47 40048980

 

Michael B. Nilsen

Produksjonsleder Stormoen

+47 45150191

Bjørn Arne Riise

Teknisk leder, HMS/KS koordinator og ansvar for laboratorie 

+47 48193612

E-post: bariise@nva.as

Anleggsleder Sør-Troms og Nordland

Produksjon / Planlegger Finnmark

 

Husk at massene skal komprimeres og at det blir tilstrekkelig jevnhet og fall for overflatevann.  

Hjelpemidler: Rei og vater for kontroll av jevnhet og fall. Vals eller vibroplate for komprimering.

Bæreevne

Hva slags kjøretøy skal kjøre på veien eller parkeringsplassen, er det kun personbiler eller kommer det i tillegg tankbiler eller tyngre kjøretøy slik som lastebiler?

Ved kun bruk av personbiler og underlaget består av grus trengs kun et justeringslag med knustgrus 0 – 16 m.m for å få bort ujevnheter og for å få tilstrekkelig fall, minimum 2% .

Blir veien eller parkeringsplassen brukt av tankbil, lastebil eller tyngre kjøretøy bør man forsikre seg at bæreevnen er tilstrekkelig. Det kan man gjøre ved å grave et hull på ca ½ m å sjekke at ikke grunnen består av leire eller jord.

Består grunnen av leire eller jord bør massene skiftes ut ca ½ m (vurderes). Er grunne svært dårlig bør man bruke fiberduk i bunnen.

Oppå duken fylles telefri masser eller pukk 30 – 40 cm tykkelse som justeres med 10 – 20 cm knustgrus 0 – 16 m.m.
Dårlig underlag fører igjen til ujamnheter i asfaltlaget.

Gress og vegetasjon

Er det gress eller annen vegetasjon i kjørebanen eller på parkeringsplassen må dette fjernes.
Er det mye gress må det graves bort, i tillegg bør det behandles med ugressdrepende midler.
Ugressdrepende midler fås kjøpt på Felleskjøpet.

Fall

For å unngå vanndammer er det viktig at det blir tilstrekkelig fall på asfalten. For å få tilstrekelig fall på asfalten må underlaget ha ønsket fall før asfalteringen tar til. Fallet kan enkelt kontrolleres med rei og vater, 2 – 3% fall tilsvarer 2 – 3 cm. pr. m., mindre fall vil ofte føre til vanndammer. 
Vær nøye med komprimering og fall, det gir vanligvis et bedre resultat.

Sertifiseringer

Produksjonssertifikat Stormoen

Klikk for å åpne / laste ned sertifikatet

Produksjonssertifikat Evenes

Klikk for å åpne / laste ned sertifikatet

Lukk meny