Velkommen til Nord Vei og Anlegg AS

Be om tilbud

Nord Vei & Anlegg as er en anleggsentreprenør innefor vei og anlegg og produksjon og utlegging av asfalt samt vinterdrift.

Vi har hovedkontor i Sørreisa Kommune og påtar oss oppdrag i Nordre del av Nordland, Troms og Vest Finnmark. 

Våre produksjonsanlegg er i Repparfjord i Kvalsund Kommune, Stormoen i Balsfjord Kommune og Berg Industriområde Evenes Kommune. 

Vi har produksjon og salg av pukk og grus på Fornes i Ullsfjord.

Vi utfører følgende oppgaver:

 • Produksjon og salg av asfalt
 • Utlegging av asfalt og forarbeider
 • Produksjon og salg av pukk og grus
 • Veibygging
 • Tomtegraving, vann og avløp
 • Vintervedlikehold veier

Sørreisa Hovedkontor, Troms

Tromsøysundvegen 266

Fornes Massetak, Troms

Massetak og lokalitet for fremtidig asfaltverk/utskiping

Balsfjord Asfaltverk, Troms

Plassert på Stormoen med Kort vei til markedet i Tromsø-regionen

Repparfjord Asfaltverk, Finnmark

Sentralt plassert i Vest-Finnmark på aksen Alta-Hammerfest

Evenes Asfaltverk, Nordland

Asfaltverk for Ofoten, Vesterålen og Lofoten/Sør-Troms - Befolkningsrik region i Ofoten og Nordre Nordland

Vi asfalterer for fullt fra 1. mai - Bestill i dag!

Vi tar imot oppdrag for Statens Vegvesen, Kommuner, Private og Entreprenører i Nordland Troms og Finnmark. Ønsker du et tilbud er det bare å trykke på knappen ‘Be om tilbud’ øverst på siden. Vi er nå også etablert med asfaltverk i Repparfjord ved Hammerfest, Stormoen Balsfjord Kommune og Evenes Kommune ved Evenes Flyplass.

Vi ønsker alle kunder i by og på land hjertelig velkommen for en hyggelig asfaltprat. Vi pleier å være i gang med produksjon på alle våre anlegg i mai mnd. både i Repparfjord og Stormoen og Evenes eller så snart våren og veret tillater det. Planlegger du asfaltering ta kontakt, ingen jobb er for liten og ingen er for stor.

På grunn av økende arbeidsoppdrag søker vi flere nye medarbeidere for inneværende sesong.

Det kan være at vi får forsinkelser i oppstart grunnet Covid-19.

Nord Vei & Anlegg AS (NVA) er anleggsentreprenør innenfor vei og anlegg med hovedkontor i Sørreisa Kommune.

Vi har avdelingskontor i Repparfjord i Kvalsund kommune, Stormoen Balsfjord kommune og Berg Industriområde i Evenes Kommune.

NVA omsatte i 2021 for ca, 67,5 mill. kr og hadde under sesongen mer enn 40 ansatte. Selskapet har produksjonsanlegg for asfalt i Repparfjord i Finmark, Stormoen Balsfjord kommune i Troms og Berg Industriområde i Evenes kommune ved flyplassen.

Hovedaktiviteten i selskapet er produksjon og legging av asfalt. NVA as påtar seg også gravearbeider, forarbeid og klargjøring for asfaltering.

Selskapet utfører vintervedlikehold av veier og har kontrakt med Mesta for 8 år i Indre Troms og 5 års kontrakt i Lyngen. 

NVA utfører også asfaltarbeid for Mesta i kontrakt Indre Troms og Lyngen i samme periode.

Vi satser i framtiden på vintervedlikehold i Ytre og Midt- Troms og ønsker derfor å knytte til oss flere medarbeidere med sertifikat B, C1E, CE og maskinførerbevis.                           

Alle våre medarbeidere må regne med å delta i asfaltarbeid og transport av asfalt i sesongen.

NVA as søker etter en initiativrik Anleggsleder

Selskapet harr hatt en sterk vekst siden oppstarten i 2009. Kundene er privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor i sitt markedsområde som strekker seg fra Vest-Finnmark til Nord-Troms, Tromsø, til Midt- og Sør-Troms og Nordre del av Nordland.

Selskapet forventer fortsatt vekst og trenger nå en initiativrik anleggsleder, som skal ha fokus på god daglig drift av anleggene.

 • Vi søker etter en person med faglig og teknisk utdannelse samt erfaring fra drift av anlegg.
 • Ansvar for oppfølging av HMS og KS i organisasjonen.
 • Vår nye anleggsleder vil være en person som tar initiativ, har stå på evne og godt humør. Han må i samarbeide med ledelsen og foreta planlegging av drift og oppfølging.
 • Ha god relasjon til kunder.
 • God økonomisk vurderingsevne er en selvfølge.

Arbeidet vil medføre en del reise i perioder i sesongen.

 • NVA tilbyr konkurransedyktige betingelser og en interessant og utfordrende jobb i et marked med store muligheter for vekst og videreutvikling for NVA.
 • Stillingen vil vær fast ansettelse.
 • Kontoradresse: Sørreisa og ute på anleggene / hjemmekontor.

Frister dette deg, kontakt Kent Nordhaug 46636621 for nærmere opplysninger.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes Nord Vei & Anlegg AS, Gottesjordneset Industriområde, 9310 Sørreisa, eller på mail til kent@nva.as

 

På grunn av økende mengde med oppdrag i år søkes etter vante kjørere av asfaltverk.

Arbeidsoppgaver:
Administrere og lede produksjon og vedlikehold på asfaltverk. Kontakt med leverandører og bestilling av råstoff til produksjon, koordinere transport til leggelagene. Fokus på KS og HMS – arbeid og oppfølging.

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Fagbrev i asfalt og lang erfaring.
 • Sertifikat av B, C1E, CE og maskinførerbevis.
 • Ha erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Ha evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Erfaring som anleggsmaskinreperatør er en fordel.

Vi tilbyr:
Interessante og selvstendige arbeidsoppgaver
Konkurransedyktige lønnsbetingelser
Arbeidssted: Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Kent Nordhaug, mob. 46636621
Vi imøteser Deres søknad med vitnemål, attester og CV sendes til:
Nord Vei & Anlegg as, Gottesjordneset Indstriområde 9310 Sørreisa,
eller på mail til kent@nva.as innen 1. Mai

På grunn av økende mengde med oppdrag i år søkes etter vante Arbeidsledere (Baser).

Arbeidsoppgaver:
Administrere og lede sitt asfaltlag. Kundekontakt. Koordinere transport. Delta i utlegging av asfalt
Fokus på KS  og HMS – arbeid og oppfølging.

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Fagbrev i asfalt og lang erfaring.
 • Sertifikat av B, C1E, CE og maskinførerbevis.
 • Ha erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Ha evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Erfaring som anleggsmaskinreperatør er en fordel.

Vi tilbyr:
Interessante og selvstendige arbeidsoppgaver
Konkurransedyktige lønnsbetingelser
Arbeidssted: Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Kent Nordhaug, mob. 46636621
Vi imøteser Deres søknad med vitnemål, attester og CV sendes til:
Nord Vei & Anlegg as, Gottesjordneset Indstriområde 9310 Sørreisa,
eller på mail til kent@nva.as innen 1. Mai

På grunn av økende mengde med oppdrag i år søkes etter vante lastebilsjåførere, asfaltarbeidere og maskinkjørere.

Arbeidsoppgaver:
Transport og utlegging av asfalt om sommeren, brøyting om vinteren.
Fokus på KS og HMS – arbeid og oppfølging.

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Fagbrev i asfalt og lang erfaring.
 • Sertifikat av B, C1E, CE og maskinførerbevis.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Erfaring fra kjøring av brøytebil en fordel.
 • Har evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Erfaring som anleggsmaskinreperatør er en fordel.

Vi tilbyr:
Interessante og selvstendige arbeidsoppgaver.
Pga. at vi driver med vintervedlikehold kan vi tilby fast arbeid hele året for den som deltar i vinterdrift. Konkurransedyktige lønnsbetingelser
Arbeidssted: Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark.
For nærmere informasjon om stillingen kontakt Kent Nordhaug, mob. 46636621
Vi imøteser Deres søknad med vitnemål, attester og CV som sendes til: 
Nord Vei & Anlegg as, Gottesjordneset Indstriområde 9310 Sørreisa,
eller på mail til kent@nva.as innen 1. Mai

NVA as søker etter en initiativrik Mekaniker

Selskapet har hatt en sterk vekst siden oppstarten i 2009. Kundene er privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor i sitt markedsområde som strekker seg fra Vest-Finnmark til Nord-Troms, Tromsø, til Midt- og Sør-Troms og Nordre del av Nordland.

Selskapet forventer fortsatt vekst og trenger nå en initiativrik mekaniker, som skal ha fokus på god daglig drift og vedlikehold av bedriftens maskiner og kjøretøy. 

 • Vi søker etter en person med faglig og teknisk utdannelse og erfaring fra vedlikehold av asfaltverk, asfaltmaskiner, valser, pukkverk, gravemaskiner, hjullastere og lastebiler fra lignende eller annen type teknisk virksomhet.
 • Fagbrev er ønskelig. 
 • Vår nye mekanikker vil være en person som tar initiativ, har stå på evne og godt humør.  Han må i samarbeide med ledelsen foreta planlegging og vedlikehold av bedriftens maskiner og utstyr.
 • Han vil ha kontakt med våre leverandører av maskiner og utstyr.
 • Foreta nødvendig vedlikehold maskinparken            
 • God økonomisk vurderingsevne er en selvfølge.

Arbeidet vil medføre en del reise i perioder i sesongen.  

 • NVA tilbyr konkurransedyktige betingelser og en interessant og utfordrende jobb i et marked med store muligheter for vekst og videreutvikling for NVA.
 • Stillingen vil vær fast ansettelse.

Arbeidsted: Sørreisa og ute på anleggene.

Frister dette deg, kontakt Kent Nordhaug 46636621 for nærmere opplysninger.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes Nord Vei & Anlegg AS, Gottesjordneset Industriområde, 9310 Sørreisa, eller på mail til kent@nva.as innen 1. Mai

Be om tilbud

Ønsker du å asfaltere? Dersom vi har andre oppdrag i ditt nærområde vil du kunne få utført arbeidet raskere. Følg derfor med på annonser på facebook og her på vår nettside for å finne ut om vi er i ditt område og asfalterer.

Be om et uforpliktende tilbud. Du kan enkelt sende en forespørsel ved å fylle ut opplysninger i rubrikkene til venstre. Vi tar gjerne imot forespørsel om tilbud fra nordre Nordland, Troms og Vest-Finnmark. Følg med i tiden fremover mot vår og sommer, for å se hvor vi befinner oss.

 1. Klargjøring
  Området som skal asfalteres må være ryddet, rengjort og klart før asfalteringen påbegynnes slik at fremdriften kan skje uhindret.

 2. Forarbeid
  Hvis oppretting ikke er medtatt i tilbudet må underlaget på forhånd være tilstrekkelig komprimert med foreskrevet jevnhet og fall. Det henvises til og <Håndbok N200vegbygging>. Merforbruk av masse som følge av mangelfull oppretting eller utilstrekkelig bæredyktighet i underlaget medfører krav om tillegg.

 3. Ugressdrepende middel
  Der det er nødvendig må ugressdrepende middel være påført av byggherren på forhånd.

 4. Deling av oppdraget
  Hvis ikke annet avtales forutsettes tilbudet at arbeidet kan utføres med en tiltransport av maskiner og utstyr. Uforutsette avbrudd og ekstra tilrigging medfører pristillegg.

 5. Oppmåling/sluttoppgjør
  De mengdene som legges til grunn for tilbud er opplyste mengder ved forespørsel. Ved vesentlige reduksjon i mengder kan enhetsprisen justeres. Oppmåling/overtagelse foretas av partene i fellesskap etter arbeidet er avsluttet. Det er de oppmålte, faktiske mengder som gir grunnlag for sluttoppgjøret.

 6. Ansvar
  Asfaltentreprenøren overtar intet ansvar for skader eller setninger i konstruksjonen som skyldes utilstrekkelig bæredyktighet i underliggende lag. Heller ikke for skader som skyldes uforsvarlig eller overbelastende bruk av dekket. NB!.I bratte bakker kan det bli sprekker i asfalten pga. glidning.

 7. Arbeid utpå høsten under frost eller dårlig værforhold.
  Ved arbeid utpå høsten under frost eller dårlig værforhold asfalteres det på oppdragsgivers ansvar.

 8. Kjøp av asfalt
  Ved kjøp av asfalt opphører Nord Vei & Anlegg as sitt ansvar for produktet ved avhenting fra silo på produksjonsstedet.

 9. Fakturering
  For arbeid av lengre varighet sendes ukentlige avdragsfakturaer med inntil 90 % av utført arbeid. Øvrig iht. tilbud. Ved fakturering kommer et tillegg på kr 75.-i ekspedisjonsgebyr.

 10. Betalingsbetingelser
  Ved overskridelse av kredittiden påløper morarente 12% pr. mnd.

 11. Garanti
  Før arbeidet igangsettes skal byggherren på forlangende stille bankgaranti eller annen tilsvarelde sikkerhet for oppfyllelse av kontraktforpliktelser.

 12. Gyldighet
  Hvis ikke annet er avtalt gjelder ovennevnte leveringsbetingelser foran NS 3420.

 13. Naturkatastrofer
  Dersom naturkatastrofer hindrer NVA as og utføre sine arbeider eller det fører til ekstra kostnader vedr. omkjøring, stopp i arbeidet eller andre kostnader som følge, vil disse komme i tillegg til tilbudet.

Kontakt oss!

Nord Vei & Anlegg AS
Gottesjordneset Industriområde
9310 Sørreisa
post@nva.as

Kent Norhaug
Daglig leder
+47 466 36 621

kent@nva.as

Marius Dalhaug

Assisterende daglig leder
+47 99572566
marius@nva.as

Leif Lien
Produksjon / Planlegger Evenes
+47 40048980
leiflien72@gmail.com

Tor Arne Antonsen
Styreleder
+47 91320926

Therese Norhaug Olsen
HMS/KS koordinator og labteknikker:
+47 48299527
therese@nva.as

Michal Boneczko

Produksjon Stormoen og laboratorie
+47 451 50 191
michal@nva.as

Roy Nordli

Anleggsleder Sør-Troms og Nordland
+47 94803807

roy@nva.as

Bjørn Arne Riise

Teknisk leder og ansvar for Pukkverket
+47 481 93 612
bariise@nva.as

Bengt Solli Nyheim

Vedlikeholdsleder
+47 94887663

bengt@nva.as

Vi leter etter en
Produksjon / Planlegger Finnmark
Kjenner du noen? Be de ta kontakt med kent@nva.as

Husk at massene skal komprimeres og at det blir tilstrekkelig jevnhet og fall for overflatevann.  

Hjelpemidler: Rei og vater for kontroll av jevnhet og fall. Vals eller vibroplate for komprimering.

Bæreevne

Hva slags kjøretøy skal kjøre på veien eller parkeringsplassen, er det kun personbiler eller kommer det i tillegg tankbiler eller tyngre kjøretøy slik som lastebiler?

Ved kun bruk av personbiler og underlaget består av grus trengs kun et justeringslag med knustgrus 0 – 16 m.m for å få bort ujevnheter og for å få tilstrekkelig fall, minimum 2% .

Blir veien eller parkeringsplassen brukt av tankbil, lastebil eller tyngre kjøretøy bør man forsikre seg at bæreevnen er tilstrekkelig. Det kan man gjøre ved å grave et hull på ca ½ m å sjekke at ikke grunnen består av leire eller jord.

Består grunnen av leire eller jord bør massene skiftes ut ca ½ m (vurderes). Er grunne svært dårlig bør man bruke fiberduk i bunnen.

Oppå duken fylles telefri masser eller pukk 30 – 40 cm tykkelse som justeres med 10 – 20 cm knustgrus 0 – 16 m.m.
Dårlig underlag fører igjen til ujamnheter i asfaltlaget.

Gress og vegetasjon

Er det gress eller annen vegetasjon i kjørebanen eller på parkeringsplassen må dette fjernes.
Er det mye gress må det graves bort, i tillegg bør det behandles med ugressdrepende midler.
Ugressdrepende midler fås kjøpt på Felleskjøpet.

Fall

For å unngå vanndammer er det viktig at det blir tilstrekkelig fall på asfalten. For å få tilstrekelig fall på asfalten må underlaget ha ønsket fall før asfalteringen tar til. Fallet kan enkelt kontrolleres med rei og vater, 2 – 3% fall tilsvarer 2 – 3 cm. pr. m., mindre fall vil ofte føre til vanndammer. 
Vær nøye med komprimering og fall, det gir vanligvis et bedre resultat.

Sertifiseringer

Produksjonssertifikat Stormoen

Klikk for å åpne / laste ned sertifikatet

Produksjonssertifikat Repparfjord

Klikk for å åpne / laste ned sertifikatet

Produksjonssertifikat Evenes

Klikk for å åpne / laste ned sertifikatet

Produksjonssertifikat Evenes

Klikk for å åpne / laste ned sertifikatet

Lukk meny