Velkommen til Nord Vei og Anlegg AS

Nord Vei & Anlegg as er en anleggsentreprenør innefor vei og anlegg og produksjon og utlegging av asfalt samt vinterdrift.

Vi har hovedkontor i Sørreisa Kommune og påtar oss oppdrag i Nordre del av Nordland, Troms og Vest Finnmark. 

Våre produksjonsanlegg er i Repparfjord i Kvalsund Kommune, Stormoen i Balsfjord Kommune og Berg Industriområde Evenes Kommune. 

Vi utfører følgende oppgaver:

 • Produksjon og salg av asfalt
 • Utlegging av asfalt og forarbeider
 • Veibygging
 • Tomtegraving, vann og avløp
 • Vintervedlikehold veier

Asfaltering i 2019

Vi tar imot oppdrag for Statens Vegvesen, Kommuner, Private og Entreprenører i Nordland Troms og Finnmark. Ønsker du et tilbud er det bare å trykke på knappen ‘Be om tilbud’ øverst i hovedmenyen. Vi er nå også etablert med asfaltverk i Repparfjord ved Hammerfest, Stormoen Balsfjord Kommune og Evenes Kommune ved Evenes Flyplass.

Vi ønsker alle kunder i by og på land hjertelig velkommen for en hyggelig asfaltprat. Vi regner med å være i gang med produksjon på alle våre anlegg i mai mnd. både i Repparfjord og Stormoen og Evenes eller så snart våren og veret tillater det. Planlegger du asfaltering ta kontakt, ingen jobb er for liten og ingen er for stor

På grunn av økende arbeidsoppdrag søker vi flere nye medarbeidere i 2019

Nord Vei & Anlegg AS (NVA) er anleggsentreprenør innenfor vei og anlegg med hovedkontor i Sørreisa Kommune.

Vi har avdelingskontor i Repparfjord i Kvalsund kommune, Stormoen Balsfjord kommune og (Berg Industriområde i Evenes Kommune fra mai 2019.

NVA omsatte i 2018 for ca, 40 mill. kr og hadde under sesongen mer enn 40 ansatte. Selskapet har produksjonsanlegg for asfalt i Repparfjord i Finmark, Stormoen Balsfjord kommune i Troms og Berg Industriområde i Evenes kommune ved flyplassen.

Hovedaktiviteten i selskapet er produksjon og legging av asfalt. NVA as påtar seg også gravearbeider, forarbeid og klargjøring for asfaltering.

Selskapet utfører vintervedlikehold av veier og har kontrakt med Mesta for 8 år i Indre Troms og 5 års kontrakt i Lyngen. 

NVA utfører også asfaltarbeid for Mesta i kontrakt Indre Troms og Lyngen i samme periode.

Vi satser i framtiden på vintervedlikehold i Ytre og Midt- Troms og ønsker derfor å knytte til oss flere medarbeidere med sertifikat B, C1E, CE og maskinførerbevis.                           

Alle våre medarbeidere må regne med å delta i asfaltarbeid og transport av asfalt i sesongen.

Selskapet har hatt en sterk vekst siden oppstarten i 2009. Kundene er privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor i sitt markedsområde som strekker seg fra Vest-Finnmark til Nord-Troms, Tromsø, til Midt- og Sør-Troms og Nordre del av Nordland.

Selskapet forventer fortsatt vekst og trenger nå en initiativrik mekaniker, som skal ha fokus på god daglig drift og vedlikehol av bedriftens maskiner og kjøretøy. 

Vi søker etter en person med faglig og teknisk utdannelse og erfaring fra vedlikehold av maskiner, lastebiler fra lignende eller annen type teknisk virksomhet. Fagbrev er ønskelig. 

Vår nye mekanikker vil være en person som tar intiavtiv, har ståpåevne og godt humør.  Han må i samarbeide med ledelsen foreta planlegging og vedlikehold av bedriftens maskiner og utstyr.                                   

God økonomisk vurderingsevne er en selvfølge.

Arbeidet vil medføre en del reise i perioder i sesongen.  


NVA tilbyr konkurransedyktige betingelser og en interessant og utfordrende jobb i et marked med store muligheter for vekst og videreutvikling for NVA.

Stillingen vil vær fast ansettelse.

Arbeidsted: Sørreisa og ute på anleggene.

Frister dette deg, kontakt Kent Nordhaug 46636621 for nærmere opplysninger.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes Nord Vei & Anlegg AS, Gottesjordneset Industriområde, 9310 Sørreisa, eller på mail til kent@nva.as innen 01.05.2019

 

På grunn av økende mengde med oppdrag i 2019 søkes etter vante kjørere av asfaltverk.
Arbeidsoppgaver:
Administrere og lede produksjon og vedlikehold på asfaltverk. Kontakt med leverandører og bestilling av råstoff til produksjon, koordinere transport til leggelagene. Fokus på KS og HMS – arbeid og oppfølging.

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Fagbrev i asfalt og lang erfaring.
 • Sertifikat av B, C1E, CE og maskinførerbevis.
 • Ha erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Ha evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Erfaring som anleggsmaskinreperatør er en fordel.

Vi tilbyr:
Interessante og selvstendige arbeidsoppgaver
Konkurransedyktige lønnsbetingelser
Arbeidssted: Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Kent Nordhaug, mob. 46636621
Vi imøteser Deres søknad med vitnemål, attester og CV sendes til:
Nord Vei & Anlegg as, Gottesjordneset Indstriområde 9310 Sørreisa,
eller på mail til kent@nva.as innen 01.05.2019

 

På grunn av økende mengde med oppdrag i 2019 søkes etter vante Arbeidsledere (Baser).
Arbeidsoppgaver:
Administrere og lede sitt asfaltlag. Kundekontakt. Koordinere transport. Delta i utlegging av asfalt
Fokus på KS  og HMS – arbeid og oppfølging.

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Fagbrev i asfalt og lang erfaring.
 • Sertifikat av B, C1E, CE og maskinførerbevis.
 • Ha erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Ha evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Erfaring som anleggsmaskinreperatør er en fordel.

Vi tilbyr:
Interessante og selvstendige arbeidsoppgaver
Konkurransedyktige lønnsbetingelser
Arbeidssted: Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Kent Nordhaug, mob. 46636621
Vi imøteser Deres søknad med vitnemål, attester og CV sendes til:
Nord Vei & Anlegg as, Gottesjordneset Indstriområde 9310 Sørreisa,
eller på mail til kent@nva.as innen 01.05.2019

På grunn av økende mengde med oppdrag i 2019 søkes etter vante lastebilsjåførere, asfaltarbeidere og maskinkjørere.
Arbeidsoppgaver:
Transport og utlegging av asfalt om sommeren, brøyting om vinteren.
Fokus på KS og HMS – arbeid og oppfølging.

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Fagbrev i asfalt og lang erfaring.
 • Sertifikat av B, C1E, CE og maskinførerbevis.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Erfaring fra kjøring av brøytebil en fordel.
 • Har evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Erfaring som anleggsmaskinreperatør er en fordel.

Vi tilbyr:
Interessante og selvstendige arbeidsoppgaver.
Pga. at vi driver med vintervedlikehold kan vi tilby fast arbeid hele året for den som deltar i vinterdrift. Konkurransedyktige lønnsbetingelser
Arbeidssted: Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark.
For nærmere informasjon om stillingen kontakt Kent Nordhaug, mob. 46636621
Vi imøteser Deres søknad med vitnemål, attester og CV som sendes til: 
Nord Vei & Anlegg as, Gottesjordneset Indstriområde 9310 Sørreisa,
eller på mail til kent@nva.as innen 01.05.2019

Be om tilbud

Ønsker du å asfaltere  og dersom vi har andre oppdrag i ditt nærområde vil du kunne få utført arbeidet raskere og det er mulighet for å få et bedre tilbud. Siden det koster en del å flytte maskiner fra sted til sted vil det bli mer kostnadseffektivt dersom vi kan gjøre mer på et sted. Vi ønsker derfor å få gjort mange små oppdrag som mulig samtidig og på den måten vil du derfor kunne få et bedre tilbud. Følg med på annonser i aviser og på vår nettside , da kan du finne ut om vi er i ditt område og asfalterer..

Vi starter opp for fullt i Tromsø i mai, så be om et uforpliktende tilbud. Dere kan sende en forespørsel enkelt, ved å fylle ut opplysninger i rubrikkene nedenfor. Vi tar gjerne imot forespørsel om tilbud fra nordre Nordland, Troms og Vest-Finnmark. Følg med i tiden fremover mot vår og sommer, for å se hvor vi befinner oss. Nettsiden blir oppdatert minst en ganger i uken.

 1. Klargjøring
  Området som skal asfalteres må være ryddet, rengjort og klart før asfalteringen påbegynnes slik at fremdriften kan skje uhindret.
 2. Forarbeid
  Hvis oppretting ikke er medtatt i tilbudet må underlaget på forhånd være tilstrekkelig komprimert med foreskrevet jevnhet og fall. Det henvises til og . Merforbruk av masse som følge av mangelfull oppretting eller utilstrekkelig bæredyktighet i underlaget medfører krav om tillegg.
 3. Ugressdrepende middel
  Der det er nødvendig må ugressdrepende middel være påført av byggherren på forhånd.
 4. Deling av oppdraget
  Hvis ikke annet avtales forutsettes tilbudet at arbeidet kan utføres med èn tiltransport av maskiner og utstyr. Uforutsette avbrudd og ekstra tilrigging medfører pristillegg.
 5. Oppmåling/sluttoppgjør
  De mengdene som legges til grunn for tilbud er anslåtte mengder dersom ikke annet er oppgitt. Enhetsprisene forutsetter at arbeidsomfanget blir i den størrelsesorden tilbudet angir. Oppmåling/overtagelse foretas av partene i fellesskap etter arbeidet er avsluttet. Det er de oppmålte, faktiske mengder som gir grunnlag for sluttoppgjøret.
 6. Ansvar
  Asfaltentreprenøren overtar intet ansvar for skader eller setninger i konstruksjonen som skyldes utilstrekkelig bæredyktighet i underliggende lag. Heller ikke for skader som skyldes uforsvarlig eller overbelastende bruk av dekket.
 7. Fakturering
  For arbeid av lengre varighet sendes ukentlige avdragsfakturaer med inntil 90 % av utført arbeid. Øvrig ihh. til tilbud.
 8. Betalingsbetingelser
  Ved overskridelse av kredittiden påløper morarente.
 9. Garanti
  Før arbeidet igangsettes skal byggherren på forlangende stille bankgaranti eller annen tilsvarelde sikkerhet for oppfyllelse av kontraktforpliktelser.
 10. Gyldighet
  Hvis ikke annet er avtalt gjelder ovennevnte leveringsbetingelser foran NS 3430.

 

Kontakt oss!

Nord Vei & Anlegg AS
Gottesjordneset Industriområde
9310 Sørreisa
post@nva.as

Tor Arne Antonsen
Styreleder
+47 91320926

Kent Norhaug
Daglig leder
+47 466 36 621

kent@nva.as

Marius Dalhaug Kundekoordinator
+47 99572566
marius@nva.as

Rolf Berg
Produksjonsleder/kvalitetsleder
+47 4791357672

rolf@nva.as

Anleggsleder Sør-Troms og Nordland
Jon Olav Kvernmo
+47 941 16 1754
Arbeidsleder Finnmark
Gøran Håkonsen
+47 997 75 550
hkonseng@gmail.com

Bæreevne

Hva slags kjøretøy skal kjøre på veien eller parkeringsplassen, er det kun personbiler eller kommer det i tillegg tankbikler eller lastebiler?
Ved kun bruk av personbiler og underlaget består av grus trengs kun et justeringslag med knustgrus 0 – 16 m.m for å få bort ujevnheter og for å få tilstrekkelig fall, minimum 2% .
Blir veien eller parkeringsplassen brukt av takkbil, lastebil eller tyngre kjøretøy bør man forsikre seg at bæreevnen er tilstrekkelig. Det kan man gjøre ved å grave et hull på ca ½ m å sjekke at ikke grunnen består av leire eller jord.
Består grunnen av leire eller jord bør massene skiftes ut ca ½ m (vurderes). Er grunne svært dårlig bør man bruke fiberduk i bunnen.
Oppå duken fylles telefri masser eller pukk 30 – 40 cm tykkelse som justeres med 10 – 20 cm knustgrus 0 – 16 m.m.
Dårlig underlag fører igjen til ujamnheter i asfaltlaget.
NB. Husk at massene skal komprimeres og at det blir tilstrekkelig jevnhet og fall for overflatevann.  
Hjelpemidler: Rei og vater for kontroll av jevnhet og fall. Vals eller vibroplate for komprimering.

Gress og vegetasjon

Er det gress eller annen vegetasjon i kjørebanen eller på parkeringsplassen må dette fjernes.
Er det mye gress må det graves bort, i tillegg bør det behandles med ugressdrepende midler.
Ugressdrepende midler fås kjøpt på Felleskjøpet.

Fall

For å unngå vanndammer er det viktig at det blir tilstrekkelig fall på asfalten. For å få tilstrekelig fall på asfalten må underlaget ha ønsket fall før asfalteringen tar til. Fallet kan enkelt kontrolleres med rei og vater, 2 – 3% fall tilsvarer 2 – 3 cm. pr. m., mindre fall vil ofte føre til vanndammer. 
Vær nøye med komprimering og fall, det gir vanligvis et bedre resultat.

Lukk meny